Turn 13+

Turn 13+, ungdom/voksne. Parti nr: U13

Parti for ungdom og voksne født i 2007 eller tidligere. Opplegget er lagt opp med tanke på gymnastenes alder og etter prinsippene fra Salto. Aktivitetene tar utgangspunkt i turnøvelser på matte, tumbling, trampett og i andre apparater. Turnpartiet skal gi allsidig og motorisk utviklende trening, variasjon og turn og i et sosialt stimulerende miljø. Alle skal oppleve mestring, spenning og idrettsglede. I tillegg skal den enkelte gymnast så langt det er mulig møte utfordringer tilpasset eget nivå. Partiet passer både for nybegynnere og for dem som har turnet tidligere.

De som ønsker det kan trene to ganger pr uke. Trening onsdag forutsetter deltakelse på hovedtrening mandag.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dager: Mandag kl. 20.00 – 21.30(hovedtrening) og onsdag kl. 20.00 – 21.30(ekstra) i sal A.

Hovedansvalig: Randi Galtung Døsvig

Treningsavgift: 1300,- for en dag i uken(mandag) og 1600,- for trening to ganger i uken (mandag og onsdag) pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Påmelding

Theme: Overlay by Kaira