2-5 år

Turn 2-3 år, barn/voksen. Parti nr: B2-3

Parti for jenter/gutter født 2015 – 2016. Barnet deltar sammen med en voksen. Det legges stor vekt på at bana skal ha et trygt første møte med organisert idrett. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Gymlek. Gymnastikkens grunnelementer kombineres med lek. Dette gir et godt utgangspunkt for bevegelsestrening og stimulering av grovmotorikken.

Barn født i 2017 vil bli prioritert ved opptak våren 2020.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dag: Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 i sal C.

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig.

Treningsavgift: 1030,- pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Turn 4 år, barn/voksen. Parti nr: B4

Parti for jenter/gutter født 2016 eller tidligere. Barnet deltar i følge med en voksen. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Gymlek. Gymnastikkens grunnelementer kombineres med lek. Dette gir et godt utgangspunkt for bevegelsestrening og stimulering av grovmotorikken. Gjennom lek, turn og andre idrettsaktiviteter lærer barna basis ferdigheter som gir et godt grunnlag for videre utvikling innen turn og annen idrett.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22

Dag: Mandag kl. 17.00 – 18.00 i sal C.

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig

Treningsavgift: 1030,- pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Turn 5 år, barn/voksen. Parti nr: B5

Parti for jenter/gutter født 2015 eller tidligere. Barnet deltar i følge med en voksen. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Gymlek. Gymnastikkens grunnelementer kombineres med lek. Dette gir et godt utgangspunkt for bevegelsestrening og stimulering av grovmotorikken. Gjennom lek, turn og andre idrettsaktiviteter lærer barna basis ferdigheter som gir et godt grunnlag for videre utvikling innen turn og annen idrett.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22

Dag: Mandag kl. 18.00 – 19.00 i sal C.

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig

Treningsavgift: 1030,- pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Påmelding

Theme: Overlay by Kaira