Årsmøte til O-gruppen for  2019  avholdes mandag 3. mars 2020       kl 19:00  i Turnhallen.

Saksliste:

  • Konstituering
  • Valg av referent
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Innkomne forslag
  • Budsjett
  • Valg

Underveis blir det kaffe/brus og noe å bite i.

Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må være kommet styreleder i hende innen søndag 16. februar

Jon Dale

styreleder

Bråtet 113

5154 Bønes

E-post: jondale99@gmail.com

Tlf:       +47 478 78 230

Theme: Overlay by Kaira