Til medlemmene i Bergen Turnforening                                                                                             Bergen 26.02.2020

Innkalling til Årsmøte i Bergen Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergens Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 26.03.2020 på Store Møterom i Turnhallen. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2020 til Randi Galtung Døsvig (post@bergensturn.com) eller Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergen Turnforenings hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Theme: Overlay by Kaira