Herunder en kort liste med nyttige lenker i disse Korona-tider:

Bergen Kommune: Innendørs idrettsanlegg åpner gradvis fra 18. mai (14.05.2020):
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/samfunn/idrettsanlegg-og-lekeplasser/innendors-idrettsanlegg-apner-gradvis-fra-18-mai

Generelle retningslinjer fra NGTF, samleside (oppdateres fortløpende):
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

Smittevernveileder for idrett (FHI 11.mai):
https://www.fhi.no/contentassets/ed65c5a75da747ffa8b32cc0c43e7f1e/smittevernveileder-for-idrett_11.05.20_.pdf

Koronavettreglene fra NGTF (12.mai):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/05/Koronavettregler-NGTF-120520.pdf

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten! (NIF 14.mai)
:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487


Hvis noen har andre nyttige lenker, list dem gjerne opp i kommentarfeltet under.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Theme: Overlay by Kaira