Info fra Hovedstyret (27.aug)

Høsten står for døren og mange kjenner nok på at de ønsker å komme i gang igjen etter en lang korona pause og sommerferie. Som opplyst tidligere har vi en del utfordringer med sykemeldt administrasjon, nytt medlemsystem og stadig tilstedeværende smittefare.

Flere spør oss om når vi kommer i gang. Svaret må dessverre bli: stykkevis og delt. Vi har ikke fullstendig oversikt over trenere på breddepartiene i denne hektiske fasen. Mange av disse er permittert og vi må få tak i kontaktinformasjon for å få disse på plass igjen. Dette betyr at vi ikke kan starte opp alle sammen neste uke som planlagt. Noen grupper må vente til vi gir nærmere beskjed. De som starter opp neste uke er: Turn 13+ (trening mandag kl.20-21:30 i Turnhallen, og onsdag kl.20-21:30 i Turnkassen). Øvrige grupper må vente. I løpet av neste uke (uke 36) legges det ut timeplan for alle grupper på hjemmesiden.

Når det gjelder medlemslister til alle gruppene er dette noe vi jobber med. Som dere kanskje har fått med dere holder Bergens Turnforening nå på med å implementere et nytt medlemsystem da det gamle systemet ble terminert 30.juni. Dette nye systemet (Idrettens Medlemssystem) er dessverre ikke helt fullgodt, og vi har noen utfordringer med å få på plass alle medlemmer i det nye systemet. Håper dere har litt tålmodighet med oss i denne fasen til vi får orden på trenerkabal, timeplan og nytt medlemsystem. Vi gir nærmere beskjed så snart som mulig.

Mange tar kontakt med oss pr e-post. På grunn av stor pågang vil det ta tid å svare på dette. Og vi må gjøre dette på vår egen fritid. Dette er en uholdbar situasjon. Så fremover vil vi prioritere å gi ny informasjon på våre hjemmesider https://bergensturnforening.no/ . Da sikrer vi lik informasjon til alle. Og vi kommer til å oppdatere denne jevnlig. Så bruk den flittig!

Vi er i fullgang med å finne en ny daglig leder. Mange har søkt og det er mange kvalifiserte. Styret har hverken kapasitet eller kompetanse til å gjøre en god jobb med dette. Og flere av oss jobber nesten full dag med dette på frivillig basis. Vi anser det som kritisk viktig å ansette riktig person. Derfor har styret besluttet å la eksterne hjelpe oss med dette. Men, situasjonen med manglende administrasjon vil kunne vedvare til et godt stykke ut på høsten, ja kanskje fram til jul. Vil allikevel presisere at vi prioriterer å gi et treningstilbud til våre medlemmer. På turn har vi nå gitt Marius Uta et utvidet mandat. Han skal være ansvarlig for den sportslige kvaliteten og trenere. Det er en formidabel oppgave som vi ønsker å støtte ham i fremover. Ha forståelse for at han har mye å følge opp.

Til dere som skal begynne på trening eller allerede er i gang: Lykke til med høstsemesteret! Til dere som venter på å komme i gang: dere er ikke glemt! Og glem ikke at vi nå er i en unntakstilstand. Normalen ligger et stykke fram.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening

Theme: Overlay by Kaira