Info fra Hovedstyret (aug.20)

Som vi alle har merket er vi midt inne i ekstraordinære tider. Og for Hovedstyret og Foreningen er det mer enn så. Ikke bare har vi en pandemi som setter oss tilbake, men vi har utfordringer som følge av sykemelding, skifte av daglig ledelse, og ferieavvikling. Og vi skal sikre at vi får gitt et tilbud til våre medlemmer som de kan være fornøyd med fremover. Dette er krevende, selvsagt. Det ligger ikke noe dramatikk i sakene hver for seg, men som leder for et styre som er sammensatt av frivillige foreldre, innser jeg at foreningens medlemmer og styret må senke sine forventninger noe.

Men det vi er klare på er følgende:
Trenere og ansatte skal ivaretas. De er vår viktigste ressurs.
Vi skal få ansatt ny daglig leder, men vi må bruke den tid og ressurser for å få gjort dette skikkelig.
Vi skal tilby trening til våre medlemmer fremover, men vi skal også følge de retningslinjer som blir oss gitt fra myndighetene. Dette kan bety midlertidige endringer for noen av gruppene.
Vi skal etter beste evne og mulighet ivareta generell drift i overgangsperioden til ny daglig ledelse.
Vi ønsker å ha trenerressurser nok til å tilby høy kvalitet på alle treninger vi har i vår regi.
Vi skal gjøre det vi kan for å forbedre oss.
Turn, Friidrett og Orientering skal ha gode vekstvilkår hos oss.

Styret jobber daglig med å få kontroll og oversikt på situasjonen vi står i. Husk at de som sitter i gruppestyrer, FAU, og hovedstyre har tatt på seg verv for å bidra til en sunn og kjekk forening å være i. Men dette er frivillig arbeid. Alle i disse styrene og utvalgene er i ordinære jobber med sitt familieliv på si, i tillegg til oppgavene man har i foreningen. En god del av foreldrene bidrar ekstraordinært inn i dette oppgave, og det ønsker vi i styret å ydmykt applaudere. Det har vært gjort og gjøres en fantastisk jobb av ganske få.

Så min henstilling til våre medlemmer er følgende: forvent gjerne noe av oss, men hjelp oss også gjerne til å innfri forventningene dine.

Vi krysser fingrene for en fin og problemfri høst. Alle stormer har en slutt.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening.

Theme: Overlay by Kaira