Smittebegrensede rutiner i Turnkassen (revidert 03.08.2020)

Utgangspunkt : Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Overordnet : Bruk av fastmonterte apparater/tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring av apparatet. Det er derfor svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen. Det gjennomføres derfor strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Generelle rutiner for brukere av Turnkassen

– Syke personer skal holde seg hjemme*
– God personlig hånd **- og hostehygiene
– Alle skal «sprite» seg ved ankomst, hånd-dispensere skal være tilgjengelig i inngangspartiet
– Foresatte/søsken/venner kan ikke gå inn i Turnkassen uten avtale
– Ingen inntak av mat/drikke i Turnkassen
– Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal unngås
– Kroppskontakt, foruten treners sikring av utøver, skal unngås så langt det er mulig***
– Utøvere oppfordres til ikke å møte opp før planlagt treningsoppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt
– Bruk av garderober til bytte av klær/utstyr, dusjing mv. er ikke tillatt, men ytterklær og sko kan plasseres der mens trening pågår.
– For å sikre god håndhygiene ved håndvask, gjøres toaletter tilknyttet garderober tilgjengelig.
– Bruk av kollektivtransport til og fra Turnkassen tillates så lenge Skyss sine retningslinjer blir fulgt (som er basert på FHI sine retningslinjer).
– Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten, kan ikke delta.

* Gjelder også ved milde luftveissymptomer. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon må være symptomfrie i minst ett døgn (ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger)

** Håndhygiene bør utføres:
– Før og etter aktiviteten
– Ved skifte av aktivitet
– Før og etter bruk av felles utstyr
– Etter toalettbesøk
– Etter hosting/nysing/snyting

*** FHI tillater at barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen.

Regler for utøvelse av idrettsaktivitet i Turnkassen:

– Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
– Sikring med hensikt å unngå skader kan utføres
– Hver utøver må foreta grundig håndvask /hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
– Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
– Utøvere må ha personlig boks med magnesium
– Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
– Apparater og utstyr skal rengjøres/desinfiseres så godt som mulig etter bruk
– Grop kan brukes forutsatt at utøverne lander på en matte/overflate som er vaskbar

Se generelle lenker forbundet med Korona:
https://bergensturnforening.no/2020/05/nyttige-lenker-i-disse-korona-tider/

Theme: Overlay by Kaira