Terminliste breddeturn høst 2020

Breddepartiene i Turn, RG og Tropp vil ha oppstart i uke 36.

Bergens Turnforening er midt i en overgang til nytt medlemsystem. Det er derfor vanskelig å få ut informasjon ut til alle. Så snart systemet er oppe og går vil alle medlemmer få en epost med instruksjoner om hvordan de registrerer seg. Da vil det også bli gitt informasjon om plasser og ventelister.

På grunn av situasjonen med covid-19 vil vi ikke kunne tilby partier for de yngste gymnastene. I henhold til reglene kan vi ikke ha foreldre og barn i hallen. Det blir derfor tilbudt breddepartier for barn fra 5 år og oppover. Foreldre kommer ikke inn i hallen, de må hente og levere barna på utsiden. Vi følger til enhver tid myndighetenes råd.

Timeplan for de forskjellige partiene kommer på denne siden så snart de er klare.

Theme: Overlay by Kaira