Terminliste Rytmisk Gymnastikk høst 2020

Uke 37-39
Gjennomføring av foreldremøte (kfr. FAU)

20. september
RG Klubbkonkurranse (kfr. FAU)

Uke 41
Høstferie Vestland

6.-8.november
NM og NF int.klasse RG senior 2020 (kun senior)
Arrangør:
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nm-og-nf-int-klasse-rg-senior-2020/

13.-15.november
NM og NF int.klasse RG junior 2020 (kun junior)
Arrangør:
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nm-og-nf-int-klasse-rg-junior-2020/

28.-29.november
Norgesfinale nasjonale klasser RG 2020 (junior, senior, nasjonal klasse junior miks)
Arrangør: Kanskje Bergens Turnforening?
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nf-nasjonale-klasser-rg-2020/

Begynnelsen av desember (søndag 6.des?)
Juleoppvisning Turngruppen?
Status: Uklart om det kan gjennomføres mhp smittevern.
Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Theme: Overlay by Kaira