LIMet på Slettebakken

Vår flinke trener Vladimir Barsehian (trener på Turn Menn) hjelper til med LIM i Turnkassen. Se bilde på side 10 i artikkel under. Artikkelen er hentet fra magasinet «barn i byen» som distribueres til barnefamiliene via barnehager og skoler (denne utgaven: nr.88 høsten 2020).

Les hele artikkelen her:
https://www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/mai-september-2020/limet-paa-slettebakken/

Ler mer om LIM her:
https://www.spvnyheter.no/vaart-engasjement/gavemidler/slettebakken_lim/

Mvh
Turngruppestyret

Theme: Overlay by Kaira