Bergens Turnforening opplever for tiden problemer med fakturering. Dette fordi vi har gått over til Idrettens Medlemssystem (IMS) etter at systemet vi brukte før ble lagt ned. Vi er kontinuerlig i kontakt med eier av systemet (NIF), men dessverre går det tregt. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. Bergens Turnforening beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret

Theme: Overlay by Kaira