Ukeplan for breddepartier med supplerende info for oppdatert smittesituasjon er på hjemmesiden (under Turnhallen -> Ukeplan Turnhallen).

Ber alle om å lese nøye retningslinjene for bruk av Turnhallen (med tanke på smittevern).

Kalender for utleie av Turnhallen også lagt ut (under Turnhallen -> Kalender).

Mvh Turngruppestyret.

Theme: Overlay by Kaira