Turn 6-12 år

Turn gutter 6-7 år. Parti nr: G6-7

Parti for gutter født 2014 – 2013 eller tidligere. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige. Gjennom gymnastikk-, turnøvelser og lek vil barna få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening som gir et godt grunnlag for videre utvikling innen turn og annen idrett.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknesvei 22.

Dag: Torsdag kl. 17.00 – 18.00 i sal C.

Hovedansvarlig: Randi Galtung Døsvig.

Treningsavgift: 1200,- pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Ledige plasser

Turn jenter 6-7 år. Parti nr: J6-7

Parti for jenter født 2014 – 2013 eller tidligere. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige. Gjennom gymnastikk-, turnøvelser og lek vil barna få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening som gir et godt grunnlag for videre utvikling innen turn og annen idrett.

 

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dag: Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 i sal B.

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig.

Partiansvarlig: Kristin Binder

Treningsavgift: 1200,- pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Turn gutter 8-12 år. Parti nr: G8-12

Parti for gutter født 2012 – 2008 eller tidligere. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige. Gjennom gymnastikk-, turnøvelser og lek vil barna få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening som gir et godt grunnlag for videre utvikling innen turn og annen idrett.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes ver 22.

Dag: Torsdag kl. 18.00 – 19.00 i sal C.

Hovedansvarlig: Randi Galtung Døsvig.

Partiansvarlig: Ikke avklart,

Treningsavgift: 1300,- pr. semester (1 gang pr uke) /1600,- pr. semester (2 ganger pr. uke).

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Ledige plasser.

Turn jenter 8-9 år. Parti nr: J8-9, Tirsdag

Parti for jenter født 2012 – 2011 eller tidligere. Opplegget er laget med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige. Aktivitetene tar utgangspunkt i turnøvelser på matte og i ulike apparater. Turnpartiet skal gi allsidig og motorisk utviklende trening, variasjon, turn og lek i et sosialt stimulerende miljø.

De som ønsker det kan trene to ganger i uken. Ekstratrening mandager forutsetter deltagelse på hovedtrening tirsdager.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dag: Tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i sal C(hovedtrening), Mandag kl 19.00-20.00 i sal C(ekstra).

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig.

Treningsavgift: 1300,- for en dag i uken og 1600,- for trening to ganger i uken pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Turn jenter 8-9 år. Parti nr: J8-9, Torsdag

Parti for jenter født 2012 – 2011 eller tidligere. Opplegget er laget med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige. Aktivitetene tar utgangspunkt i turnøvelser på matte og i ulike apparater. Turnpartiet skal gi allsidig og motorisk utviklende trening, variasjon, turn og lek i et sosialt stimulerende miljø.

De som ønsker det kan trene to ganger i uken. Ekstratrening mandager forutsetter deltagelse på hovedtrening tirsdager.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dag: Torsdag kl. 19.00 – 20.00 i sal C(hovedtrening), Mandag kl 19.00-20.00 i sal C(ekstra).

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig.

Treningsavgift: 1300,- for en dag i uken og 1600,- for trening to ganger i uken pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Turn 10-12 år. Parti nr: B10-12

Parti for jenter/gutter født 2010 – 2008 eller tidligere. Opplegget er lagt opp med tanke på barnas alder og etter prinsippene fra Idrettens Grunnstige og Salto. Aktivitetene tar utgangspunkt i turnøvelser på matte, tumbling, trampett og i andre apparater. Turnpartiet skal gi allsidig og motorisk utviklende trening, variasjon, turn og lek i et sosialt stimulerende miljø.

De som ønsker det kan trene to ganger i uken. Ekstratrening mandager forutsetter deltagelse på hovedtrening tirsdager.

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dager: Tirsdag kl. 19.00 – 20.00 i sal C(hovedtrening), Mandag kl 19.00-20.00 i sal C(ekstra).

Hovedtrener: Randi Galtung Døsvig.

Treningsavgift: 1300,- for en dag i uken og 1600,- for trening to ganger i uken pr. semester.

Medlemsavgift: 420,- pr år.

Status: Venteliste

Påmelding

Theme: Overlay by Kaira