Nyttige lenker i disse Korona-tider

Nyttige lenker i disse Korona-tider

Herunder en kort liste med nyttige lenker i disse Korona-tider (oppdatert 05.08.2020):

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen:
https://bergensturnforening.no/2020/08/smittebegrensede-rutiner-i-turnkassen/

Generelle retningslinjer fra NGTF, samleside (oppdateres fortløpende):
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

Smittevernveileder for idrett (FHI 11.mai, oppdatert 28.mai):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevern-for-idrett-covid-19.pdf

Koronavettreglene fra NGTF spesifikt for gymnastikk og turn (9.juni):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Koronavettregler-NGTF-09.06.20-riktig.pdf

Plakat: FHI – Vaner som forebygger smitte:
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

Plakat: FHI – Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk

Plakat: FHI – Anbefalt vaskerutiner for å forhindre koronasmitte
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf/_/attachment/inline/f6172421-a44e-4416-b5f6-ccc60e0ba867:8129b426b33d01bbe0106de5c0e0e8afc8d19c1f/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten! (NIF 14.mai)
:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergens Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 11.06.2020 og vil foregå digitalt via Microsoft Teams. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten. Sammen med denne vil det også bli utsendt praktisk informasjon om deltagelse via Microsoft Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.05.2020 til Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergens Turnforenings hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretÅrsmøte i Hovedforeningen torsdag 26.mars 2020 er utsatt !

Årsmøte i Hovedforeningen torsdag 26.mars 2020 er utsatt !

Til medlemmene i Bergen Turnforening                                                                                             Bergen 26.02.2020

Innkalling til Årsmøte i Bergen Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergens Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 26.03.2020 på Store Møterom i Turnhallen. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2020 til Randi Galtung Døsvig (post@bergensturn.com) eller Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergen Turnforenings hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Trener 1 kurs, Bergen 14-15. mars 2020 er avlyst !

Trener 1 kurs, Bergen 14-15. mars 2020 er avlyst !

Hei! Håper flere vil bli med på Trener 1-kurs i Bergen:

Norges orienteringsforbund i samarbeid med Hordaland O-krets har gleden av å invitere til Trener 1 kurs: Del 1, 14. – 15. mars 2020 Del 2, 18.-19. april 2020 Kurset holdes i Bergen, Fana stadion Kurset er åpent for alle fra 16 år og eldre som er interessert i å lære mer om trening og t…

EVENTOR.ORIENTERING.NO

Eventor – Aktivitet: Trener 1 kurs, Bergen vinter/vår 2020

Norges orienteringsforbund i samarbeid med Hordaland O-krets har gleden av å invitere til Trener 1 kurs: Del 1, 14. – 15. mars 2020 Del 2,…

Påskesamling med HOK er avlyst !

Påskesamling med HOK er avlyst !

Hvis det er tilstrekkelig interesse, blir det samling for ungdom og junior østpå første halvdel av påsken 2020.
Meld din interesse (eller beklag at du ikke kan) snarest: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3437

Vi kan også trenge flere ledere, så kan du bistå med noe (praktisk eller o-teknisk) så bare meld deg allerede nå 🙂

Kretsen ønsker å arrangere barmarkssamling på Østlandet tidlig i vår, og vil arrangere slik samling i første del av påsken dersom det er tilstrekkelig interesse for dette.

EVENTOR.ORIENTERING.NO

Eventor – Aktivitet: Interessepåmelding til påskesamling 4.-8.april på Østlandet (mest trolig Østfold (evt. Vestfold)) Kretsen ønsker å arrangere barmarkssamling på Østlandet tidlig i vår, og vil arrangere slik samling…

Theme: Overlay by Kaira