Problemer med fakturering

Problemer med fakturering

Bergens Turnforening opplever for tiden problemer med fakturering. Dette fordi vi har gått over til Idrettens Medlemssystem (IMS) etter at systemet vi brukte før ble lagt ned. Vi er kontinuerlig i kontakt med eier av systemet (NIF), men dessverre går det tregt. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. Bergens Turnforening beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret

Ukeplan breddepartier + kalender Turnhallen

Ukeplan breddepartier + kalender Turnhallen

Ukeplan for breddepartier med supplerende info for oppdatert smittesituasjon er på hjemmesiden (under Turnhallen -> Ukeplan Turnhallen).

Ber alle om å lese nøye retningslinjene for bruk av Turnhallen (med tanke på smittevern).

Kalender for utleie av Turnhallen også lagt ut (under Turnhallen -> Kalender).

Mvh Turngruppestyret.

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Høsten står for døren og mange kjenner nok på at de ønsker å komme i gang igjen etter en lang korona pause og sommerferie. Som opplyst tidligere har vi en del utfordringer med sykemeldt administrasjon, nytt medlemsystem og stadig tilstedeværende smittefare.

Flere spør oss om når vi kommer i gang. Svaret må dessverre bli: stykkevis og delt. Vi har ikke fullstendig oversikt over trenere på breddepartiene i denne hektiske fasen. Mange av disse er permittert og vi må få tak i kontaktinformasjon for å få disse på plass igjen. Dette betyr at vi ikke kan starte opp alle sammen neste uke som planlagt. Noen grupper må vente til vi gir nærmere beskjed. De som starter opp neste uke er: Turn 13+ (trening mandag kl.20-21:30 i Turnhallen, og onsdag kl.20-21:30 i Turnkassen). Øvrige grupper må vente. I løpet av neste uke (uke 36) legges det ut timeplan for alle grupper på hjemmesiden.

Når det gjelder medlemslister til alle gruppene er dette noe vi jobber med. Som dere kanskje har fått med dere holder Bergens Turnforening nå på med å implementere et nytt medlemsystem da det gamle systemet ble terminert 30.juni. Dette nye systemet (Idrettens Medlemssystem) er dessverre ikke helt fullgodt, og vi har noen utfordringer med å få på plass alle medlemmer i det nye systemet. Håper dere har litt tålmodighet med oss i denne fasen til vi får orden på trenerkabal, timeplan og nytt medlemsystem. Vi gir nærmere beskjed så snart som mulig.

Mange tar kontakt med oss pr e-post. På grunn av stor pågang vil det ta tid å svare på dette. Og vi må gjøre dette på vår egen fritid. Dette er en uholdbar situasjon. Så fremover vil vi prioritere å gi ny informasjon på våre hjemmesider https://bergensturnforening.no/ . Da sikrer vi lik informasjon til alle. Og vi kommer til å oppdatere denne jevnlig. Så bruk den flittig!

Vi er i fullgang med å finne en ny daglig leder. Mange har søkt og det er mange kvalifiserte. Styret har hverken kapasitet eller kompetanse til å gjøre en god jobb med dette. Og flere av oss jobber nesten full dag med dette på frivillig basis. Vi anser det som kritisk viktig å ansette riktig person. Derfor har styret besluttet å la eksterne hjelpe oss med dette. Men, situasjonen med manglende administrasjon vil kunne vedvare til et godt stykke ut på høsten, ja kanskje fram til jul. Vil allikevel presisere at vi prioriterer å gi et treningstilbud til våre medlemmer. På turn har vi nå gitt Marius Uta et utvidet mandat. Han skal være ansvarlig for den sportslige kvaliteten og trenere. Det er en formidabel oppgave som vi ønsker å støtte ham i fremover. Ha forståelse for at han har mye å følge opp.

Til dere som skal begynne på trening eller allerede er i gang: Lykke til med høstsemesteret! Til dere som venter på å komme i gang: dere er ikke glemt! Og glem ikke at vi nå er i en unntakstilstand. Normalen ligger et stykke fram.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening

Info fra Hovedstyret

Info fra Hovedstyret

Info fra Hovedstyret (aug.20)

Som vi alle har merket er vi midt inne i ekstraordinære tider. Og for Hovedstyret og Foreningen er det mer enn så. Ikke bare har vi en pandemi som setter oss tilbake, men vi har utfordringer som følge av sykemelding, skifte av daglig ledelse, og ferieavvikling. Og vi skal sikre at vi får gitt et tilbud til våre medlemmer som de kan være fornøyd med fremover. Dette er krevende, selvsagt. Det ligger ikke noe dramatikk i sakene hver for seg, men som leder for et styre som er sammensatt av frivillige foreldre, innser jeg at foreningens medlemmer og styret må senke sine forventninger noe.

Men det vi er klare på er følgende:
Trenere og ansatte skal ivaretas. De er vår viktigste ressurs.
Vi skal få ansatt ny daglig leder, men vi må bruke den tid og ressurser for å få gjort dette skikkelig.
Vi skal tilby trening til våre medlemmer fremover, men vi skal også følge de retningslinjer som blir oss gitt fra myndighetene. Dette kan bety midlertidige endringer for noen av gruppene.
Vi skal etter beste evne og mulighet ivareta generell drift i overgangsperioden til ny daglig ledelse.
Vi ønsker å ha trenerressurser nok til å tilby høy kvalitet på alle treninger vi har i vår regi.
Vi skal gjøre det vi kan for å forbedre oss.
Turn, Friidrett og Orientering skal ha gode vekstvilkår hos oss.

Styret jobber daglig med å få kontroll og oversikt på situasjonen vi står i. Husk at de som sitter i gruppestyrer, FAU, og hovedstyre har tatt på seg verv for å bidra til en sunn og kjekk forening å være i. Men dette er frivillig arbeid. Alle i disse styrene og utvalgene er i ordinære jobber med sitt familieliv på si, i tillegg til oppgavene man har i foreningen. En god del av foreldrene bidrar ekstraordinært inn i dette oppgave, og det ønsker vi i styret å ydmykt applaudere. Det har vært gjort og gjøres en fantastisk jobb av ganske få.

Så min henstilling til våre medlemmer er følgende: forvent gjerne noe av oss, men hjelp oss også gjerne til å innfri forventningene dine.

Vi krysser fingrene for en fin og problemfri høst. Alle stormer har en slutt.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening.

Nyttige lenker i disse Korona-tider

Nyttige lenker i disse Korona-tider

Herunder en kort liste med nyttige lenker i disse Korona-tider (oppdatert 20.10.2020):

Retningslinjer bruk av kommunale idrettsanlegg_Bergen kommune (v4, oppdatert 13.okt)

Bergen Kommune innfører nye Korona-tiltak (oppdatert 29.sept):
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/innforer-nye-lokale-korona-tiltak-oppdatert-10-september

Helsedirektoratet – Smittevern for idrett (samleside):
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen (revidert 3.aug):
https://bergensturnforening.no/2020/08/smittebegrensede-rutiner-i-turnkassen/

Generelle retningslinjer fra NGTF, samleside (oppdateres fortløpende):
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

Smittevernveileder for idrett (FHI 11.mai, oppdatert 28.mai):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevern-for-idrett-covid-19.pdf

Koronavettreglene fra NGTF spesifikt for gymnastikk og turn (9.juni):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Koronavettregler-NGTF-09.06.20-riktig.pdf

Plakat: FHI – Vaner som forebygger smitte:
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

Plakat: FHI – Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk

Plakat: FHI – Anbefalt vaskerutiner for å forhindre koronasmitte
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf/_/attachment/inline/f6172421-a44e-4416-b5f6-ccc60e0ba867:8129b426b33d01bbe0106de5c0e0e8afc8d19c1f/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten! (NIF 14.mai)
:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergens Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 11.06.2020 og vil foregå digitalt via Microsoft Teams. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten. Sammen med denne vil det også bli utsendt praktisk informasjon om deltagelse via Microsoft Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.05.2020 til Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergens Turnforenings hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretTheme: Overlay by Kaira