Smittebegrensede rutiner i Turnkassen

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen (revidert 03.08.2020)

Utgangspunkt : Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Overordnet : Bruk av fastmonterte apparater/tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring av apparatet. Det er derfor svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen. Det gjennomføres derfor strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Generelle rutiner for brukere av Turnkassen

– Syke personer skal holde seg hjemme*
– God personlig hånd **- og hostehygiene
– Alle skal «sprite» seg ved ankomst, hånd-dispensere skal være tilgjengelig i inngangspartiet
– Foresatte/søsken/venner kan ikke gå inn i Turnkassen uten avtale
– Ingen inntak av mat/drikke i Turnkassen
– Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal unngås
– Kroppskontakt, foruten treners sikring av utøver, skal unngås så langt det er mulig***
– Utøvere oppfordres til ikke å møte opp før planlagt treningsoppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt
– Bruk av garderober til bytte av klær/utstyr, dusjing mv. er ikke tillatt, men ytterklær og sko kan plasseres der mens trening pågår.
– For å sikre god håndhygiene ved håndvask, gjøres toaletter tilknyttet garderober tilgjengelig.
– Bruk av kollektivtransport til og fra Turnkassen tillates så lenge Skyss sine retningslinjer blir fulgt (som er basert på FHI sine retningslinjer).
– Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten, kan ikke delta.

* Gjelder også ved milde luftveissymptomer. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon må være symptomfrie i minst ett døgn (ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger)

** Håndhygiene bør utføres:
– Før og etter aktiviteten
– Ved skifte av aktivitet
– Før og etter bruk av felles utstyr
– Etter toalettbesøk
– Etter hosting/nysing/snyting

*** FHI tillater at barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen.

Regler for utøvelse av idrettsaktivitet i Turnkassen:

– Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
– Sikring med hensikt å unngå skader kan utføres
– Hver utøver må foreta grundig håndvask /hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
– Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
– Utøvere må ha personlig boks med magnesium
– Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
– Apparater og utstyr skal rengjøres/desinfiseres så godt som mulig etter bruk
– Grop kan brukes forutsatt at utøverne lander på en matte/overflate som er vaskbar

Se generelle lenker forbundet med Korona:
https://bergensturnforening.no/2020/05/nyttige-lenker-i-disse-korona-tider/

Nyttige lenker i disse Korona-tider

Nyttige lenker i disse Korona-tider

Herunder en kort liste med nyttige lenker i disse Korona-tider (oppdatert 05.08.2020):

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen:
https://bergensturnforening.no/2020/08/smittebegrensede-rutiner-i-turnkassen/

Generelle retningslinjer fra NGTF, samleside (oppdateres fortløpende):
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

Smittevernveileder for idrett (FHI 11.mai, oppdatert 28.mai):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevern-for-idrett-covid-19.pdf

Koronavettreglene fra NGTF spesifikt for gymnastikk og turn (9.juni):
https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/06/Koronavettregler-NGTF-09.06.20-riktig.pdf

Plakat: FHI – Vaner som forebygger smitte:
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

Plakat: FHI – Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk

Plakat: FHI – Anbefalt vaskerutiner for å forhindre koronasmitte
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf/_/attachment/inline/f6172421-a44e-4416-b5f6-ccc60e0ba867:8129b426b33d01bbe0106de5c0e0e8afc8d19c1f/Helsedirektoratet_A4_210x297_Vaskerutiner_NO.pdf

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten! (NIF 14.mai)
:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!&utm_content=Informasjonsmateriell:%20Stopp%20koronasmitten!+98487

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Innkalling til Årsmøte i Bergens Turnforening

Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergens Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 11.06.2020 og vil foregå digitalt via Microsoft Teams. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten. Sammen med denne vil det også bli utsendt praktisk informasjon om deltagelse via Microsoft Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.05.2020 til Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergens Turnforenings hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretTheme: Overlay by Kaira