LIMet på Slettebakken

LIMet på Slettebakken

LIMet på Slettebakken

Vår flinke trener Vladimir Barsehian (trener på Turn Menn) hjelper til med LIM i Turnkassen. Se bilde på side 10 i artikkel under. Artikkelen er hentet fra magasinet «barn i byen» som distribueres til barnefamiliene via barnehager og skoler (denne utgaven: nr.88 høsten 2020).

Les hele artikkelen her:
https://www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/mai-september-2020/limet-paa-slettebakken/

Ler mer om LIM her:
https://www.spvnyheter.no/vaart-engasjement/gavemidler/slettebakken_lim/

Mvh
Turngruppestyret

Ukeplan breddepartier + kalender Turnhallen

Ukeplan breddepartier + kalender Turnhallen

Ukeplan for breddepartier med supplerende info for oppdatert smittesituasjon er på hjemmesiden (under Turnhallen -> Ukeplan Turnhallen).

Ber alle om å lese nøye retningslinjene for bruk av Turnhallen (med tanke på smittevern).

Kalender for utleie av Turnhallen også lagt ut (under Turnhallen -> Kalender).

Mvh Turngruppestyret.

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Info fra Hovedstyret (27.aug)

Høsten står for døren og mange kjenner nok på at de ønsker å komme i gang igjen etter en lang korona pause og sommerferie. Som opplyst tidligere har vi en del utfordringer med sykemeldt administrasjon, nytt medlemsystem og stadig tilstedeværende smittefare.

Flere spør oss om når vi kommer i gang. Svaret må dessverre bli: stykkevis og delt. Vi har ikke fullstendig oversikt over trenere på breddepartiene i denne hektiske fasen. Mange av disse er permittert og vi må få tak i kontaktinformasjon for å få disse på plass igjen. Dette betyr at vi ikke kan starte opp alle sammen neste uke som planlagt. Noen grupper må vente til vi gir nærmere beskjed. De som starter opp neste uke er: Turn 13+ (trening mandag kl.20-21:30 i Turnhallen, og onsdag kl.20-21:30 i Turnkassen). Øvrige grupper må vente. I løpet av neste uke (uke 36) legges det ut timeplan for alle grupper på hjemmesiden.

Når det gjelder medlemslister til alle gruppene er dette noe vi jobber med. Som dere kanskje har fått med dere holder Bergens Turnforening nå på med å implementere et nytt medlemsystem da det gamle systemet ble terminert 30.juni. Dette nye systemet (Idrettens Medlemssystem) er dessverre ikke helt fullgodt, og vi har noen utfordringer med å få på plass alle medlemmer i det nye systemet. Håper dere har litt tålmodighet med oss i denne fasen til vi får orden på trenerkabal, timeplan og nytt medlemsystem. Vi gir nærmere beskjed så snart som mulig.

Mange tar kontakt med oss pr e-post. På grunn av stor pågang vil det ta tid å svare på dette. Og vi må gjøre dette på vår egen fritid. Dette er en uholdbar situasjon. Så fremover vil vi prioritere å gi ny informasjon på våre hjemmesider https://bergensturnforening.no/ . Da sikrer vi lik informasjon til alle. Og vi kommer til å oppdatere denne jevnlig. Så bruk den flittig!

Vi er i fullgang med å finne en ny daglig leder. Mange har søkt og det er mange kvalifiserte. Styret har hverken kapasitet eller kompetanse til å gjøre en god jobb med dette. Og flere av oss jobber nesten full dag med dette på frivillig basis. Vi anser det som kritisk viktig å ansette riktig person. Derfor har styret besluttet å la eksterne hjelpe oss med dette. Men, situasjonen med manglende administrasjon vil kunne vedvare til et godt stykke ut på høsten, ja kanskje fram til jul. Vil allikevel presisere at vi prioriterer å gi et treningstilbud til våre medlemmer. På turn har vi nå gitt Marius Uta et utvidet mandat. Han skal være ansvarlig for den sportslige kvaliteten og trenere. Det er en formidabel oppgave som vi ønsker å støtte ham i fremover. Ha forståelse for at han har mye å følge opp.

Til dere som skal begynne på trening eller allerede er i gang: Lykke til med høstsemesteret! Til dere som venter på å komme i gang: dere er ikke glemt! Og glem ikke at vi nå er i en unntakstilstand. Normalen ligger et stykke fram.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening

Info fra Hovedstyret

Info fra Hovedstyret

Info fra Hovedstyret (aug.20)

Som vi alle har merket er vi midt inne i ekstraordinære tider. Og for Hovedstyret og Foreningen er det mer enn så. Ikke bare har vi en pandemi som setter oss tilbake, men vi har utfordringer som følge av sykemelding, skifte av daglig ledelse, og ferieavvikling. Og vi skal sikre at vi får gitt et tilbud til våre medlemmer som de kan være fornøyd med fremover. Dette er krevende, selvsagt. Det ligger ikke noe dramatikk i sakene hver for seg, men som leder for et styre som er sammensatt av frivillige foreldre, innser jeg at foreningens medlemmer og styret må senke sine forventninger noe.

Men det vi er klare på er følgende:
Trenere og ansatte skal ivaretas. De er vår viktigste ressurs.
Vi skal få ansatt ny daglig leder, men vi må bruke den tid og ressurser for å få gjort dette skikkelig.
Vi skal tilby trening til våre medlemmer fremover, men vi skal også følge de retningslinjer som blir oss gitt fra myndighetene. Dette kan bety midlertidige endringer for noen av gruppene.
Vi skal etter beste evne og mulighet ivareta generell drift i overgangsperioden til ny daglig ledelse.
Vi ønsker å ha trenerressurser nok til å tilby høy kvalitet på alle treninger vi har i vår regi.
Vi skal gjøre det vi kan for å forbedre oss.
Turn, Friidrett og Orientering skal ha gode vekstvilkår hos oss.

Styret jobber daglig med å få kontroll og oversikt på situasjonen vi står i. Husk at de som sitter i gruppestyrer, FAU, og hovedstyre har tatt på seg verv for å bidra til en sunn og kjekk forening å være i. Men dette er frivillig arbeid. Alle i disse styrene og utvalgene er i ordinære jobber med sitt familieliv på si, i tillegg til oppgavene man har i foreningen. En god del av foreldrene bidrar ekstraordinært inn i dette oppgave, og det ønsker vi i styret å ydmykt applaudere. Det har vært gjort og gjøres en fantastisk jobb av ganske få.

Så min henstilling til våre medlemmer er følgende: forvent gjerne noe av oss, men hjelp oss også gjerne til å innfri forventningene dine.

Vi krysser fingrene for en fin og problemfri høst. Alle stormer har en slutt.

Tore Rønstad
Leder for Hovedstyret i Bergens Turnforening.

Oppstart breddepartier

Oppstart breddepartier

Oppstart breddepartier (oppdatert 26.08.2020)

Turn 2-5 år utgår pga korona.
Turn 13+ samt RG for alle vil ha oppstart i uke 36.
Øvrige breddepartier vil ha oppstart i uke 37 (nærmere beskjed gis i løpet av uke 36).
Se mer info her: https://bergensturnforening.no/bredde/

Bergens Turnforening er midt i en overgang til nytt medlemsystem. Det er derfor vanskelig å få ut informasjon ut til alle. Så snart systemet er oppe og går vil alle medlemmer få en epost med instruksjoner om hvordan de registrerer seg. Da vil det også bli gitt informasjon om plasser og ventelister.

På grunn av situasjonen med covid-19 vil vi ikke kunne tilby partier for de yngste gymnastene (2-5 år). I henhold til reglene kan vi ikke ha foreldre og barn i hallen. Det blir derfor tilbudt breddepartier for barn fra 6 år og oppover. Foreldre kommer ikke inn i hallen, de må hente og levere barna på utsiden. Vi følger til enhver tid myndighetenes råd.

Friidrett har oppstart i uke 34. 

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen

Smittebegrensede rutiner i Turnkassen (revidert 03.08.2020)

Utgangspunkt : Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Overordnet : Bruk av fastmonterte apparater/tepper medfører en mulig økt risiko for smitte på grunn av vanskeligheter med rengjøring av apparatet. Det er derfor svært viktig å unngå at man får smitte inn i hallen. Det gjennomføres derfor strenge rutiner knyttet til håndvask av den enkelte utøver både før, under og etter trening.

Generelle rutiner for brukere av Turnkassen

– Syke personer skal holde seg hjemme*
– God personlig hånd **- og hostehygiene
– Alle skal «sprite» seg ved ankomst, hånd-dispensere skal være tilgjengelig i inngangspartiet
– Foresatte/søsken/venner kan ikke gå inn i Turnkassen uten avtale
– Ingen inntak av mat/drikke i Turnkassen
– Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal unngås
– Kroppskontakt, foruten treners sikring av utøver, skal unngås så langt det er mulig***
– Utøvere oppfordres til ikke å møte opp før planlagt treningsoppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt
– Bruk av garderober til bytte av klær/utstyr, dusjing mv. er ikke tillatt, men ytterklær og sko kan plasseres der mens trening pågår.
– For å sikre god håndhygiene ved håndvask, gjøres toaletter tilknyttet garderober tilgjengelig.
– Bruk av kollektivtransport til og fra Turnkassen tillates så lenge Skyss sine retningslinjer blir fulgt (som er basert på FHI sine retningslinjer).
– Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten, kan ikke delta.

* Gjelder også ved milde luftveissymptomer. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon må være symptomfrie i minst ett døgn (ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger)

** Håndhygiene bør utføres:
– Før og etter aktiviteten
– Ved skifte av aktivitet
– Før og etter bruk av felles utstyr
– Etter toalettbesøk
– Etter hosting/nysing/snyting

*** FHI tillater at barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen.

Regler for utøvelse av idrettsaktivitet i Turnkassen:

– Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader
– Sikring med hensikt å unngå skader kan utføres
– Hver utøver må foreta grundig håndvask /hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
– Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
– Utøvere må ha personlig boks med magnesium
– Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
– Apparater og utstyr skal rengjøres/desinfiseres så godt som mulig etter bruk
– Grop kan brukes forutsatt at utøverne lander på en matte/overflate som er vaskbar

Se generelle lenker forbundet med Korona:
https://bergensturnforening.no/2020/05/nyttige-lenker-i-disse-korona-tider/

Terminliste Rytmisk Gymnastikk høst 2020

Terminliste Rytmisk Gymnastikk høst 2020

Terminliste Rytmisk Gymnastikk høst 2020

Uke 37-39
Gjennomføring av foreldremøte (kfr. FAU)

20. september
RG Klubbkonkurranse (kfr. FAU)

Uke 41
Høstferie Vestland

6.-8.november
NM og NF int.klasse RG senior 2020 (kun senior)
Arrangør:
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nm-og-nf-int-klasse-rg-senior-2020/

13.-15.november
NM og NF int.klasse RG junior 2020 (kun junior)
Arrangør:
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nm-og-nf-int-klasse-rg-junior-2020/

28.-29.november
Norgesfinale nasjonale klasser RG 2020 (junior, senior, nasjonal klasse junior miks)
Arrangør: Kanskje Bergens Turnforening?
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nf-nasjonale-klasser-rg-2020/

Begynnelsen av desember (søndag 6.des?)
Juleoppvisning Turngruppen?
Status: Uklart om det kan gjennomføres mhp smittevern.
Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Terminliste Turn Kvinner høst 2020

Terminliste Turn Kvinner høst 2020

Terminliste turn kvinner høst 2020

Onsdag 9.sept kl.18
Foreldremøte TK/TM (kfr. FAU)

3.-4.oktober AVLYST
Unisport Norges cup nr.3 turn kvinner
Arrangør: Høybråten og Stovner IL
Status: https://gymogturn.no/arrangement/unisport-norges-cup-3-turn-kvinner-2/


Uke 41
Høstferie Vestland

10.-11.oktober AVLYST
Unisport FIG 3 turn kvinner (rekrutt, junior og senior)
Arrangør: Nordstrand TF
Status: https://gymogturn.no/arrangement/unisport-fig-3-turn-kvinner-2/

17.-18.oktober AVLYST
Nasjonal rekruttkonkurranse turn kvinner og turn menn (kun rekrutt)
Arrangør: Sotra SK
Status: https://gymogturn.no/arrangement/nasjonal-rekruttkonkurranse-turn-kvinner-og-menn-2/


25.oktober AVLYST (ref. epost NGTF Vestland)
Seriekonkurranse nr.3 turn menn (aspirant og eldre)
Arrangør: Fana IL
Status: https://gymogturn.no/arrangement/3-seriekonkurranse-tk-2/


31.okt-1.november
Vestlandsmesterskap i apparatturn, turn kvinner og turn menn
Arrangør: Stavanger TF
Status: https://gymogturn.no/arrangement/vestlandsmesterskap-i-apparatturn-2/
Status NGTF Vestland: Arrangør, Stavanger Turnforening, ønsker å vite på forhånd om klubbene i Vestland kommer til å sende gymnaster til VM eller ikke. De trenger ikke detaljer om antall, klasse osv. Men de ønsker å sjekke stemningen for VM allerede nå

14.-15.november
Kretsmesterskap turn kvinner og turn menn (aspiranter og eldre)
Arrangør: Bergens Turnforening
Status: Som planlagt dersom smittesituasjon ikke endres

21.-22.november
Norgesfinalen turn kvinner og turn menn (NB! konkurransen er for kretslag, og det er kretsens ansvar å melde på lag og eventuelt enkeltgymnaster)
Arrangør: Hammer Turn
Status: https://gymogturn.no/arrangement/norgesfinalen-turn-kvinner-og-menn/

Terminliste Turn Menn høst 2020

Terminliste Turn Menn høst 2020

Terminliste Turn Menn høst 2020

Onsdag 9.sept kl.18
Foreldremøte TK/TM (kfr. FAU)

Uke 41
Høstferie Vestland

10.-11.oktober
Unisport Norges cup nr.3 turn menn (rekrutt og eldre)
Arrangør: Kristiansands TF (https://www.ktfturn.no/)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/unisport-norges-cup-3-turn-menn-2/
Status NGTF Vestland: Ved endring i nasjonale retningslinjer ifm Covid-19, eller for få påmeldte kan arrangementet bli avlyst

17.-18.oktober AVLYST
Nasjonal rekruttkonkurranse turn kvinner og turn menn (kun rekrutt)
Arrangør: Sotra SK (https://sotrask.weborg.no/Turn.html)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/nasjonal-rekruttkonkurranse-turn-kvinner-og-menn-2/

24.oktober AVLYST (ref. epost fra kretsen)
Seriekonkurranse nr.3 turn menn (aspirant og eldre)
Arrangør: Fana IL (https://fanail.no/turn)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/3-seriekonkurranse-tm-2/

31.okt-1.november
Vestlandsmesterskap i apparatturn, turn kvinner og turn menn
Arrangør: Stavanger TF (http://www.turnforening.no)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/vestlandsmesterskap-i-apparatturn-2/
Status NGTF Vestland: Arrangør, Stavanger Turnforening, ønsker å vite på forhånd om klubbene i Vestland kommer til å sende gymnaster til VM eller ikke. De trenger ikke detaljer om antall, klasse osv. Men de ønsker å sjekke stemningen for VM allerede nå

7.-8.november
Unisport Norges cup nr.4 turn menn (kun junior og senior)
Arrangør: Nordstrand TF (https://www.nordstrandturn.no/)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/unisport-norges-cup-nr-4-turn-menn/

14.-15.november
Kretsmesterskap turn kvinner og turn menn (aspiranter og eldre)
Arrangør: Bergens Turnforening
Status: Som planlagt dersom smittesituasjon ikke endres

21.-22.november
Norgesfinalen turn kvinner og turn menn (NB! konkurransen er for kretslag, og det er kretsens ansvar å melde på lag og eventuelt enkeltgymnaster)
Arrangør: Hammer Turn (https://hammerturn.no/)
Status NGTF: https://gymogturn.no/arrangement/norgesfinalen-turn-kvinner-og-menn/

Begynnelsen av desember (søndag 6.des?)
Juleoppvisning Turngruppen?
Status: Uklart om det kan gjennomføres mhp smittesituasjon.
Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Medio desember
Juleavslutning turn kvinner og turn menn?
Status: Kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt

Theme: Overlay by Kaira