Kalenderen viser tidsrom for bookinger i Turnhallen (saler, møterom, hele hallen)
Det er ikke vist detaljer for hvem, hva eller hvor booking gjelder.
For mer info / booking, ta kontakt med:
Theme: Overlay by Kaira