BERGENS TF   ORIENTERING

O-gruppen i Bergens TF har ca. 80 medlemmer som kommer fra ulike steder i Bergen.

Våre unge medlemmer er stort sett bosatt på Bønes/Kråkenes og i  Minde området.

Vi har Nybegynnerkurs hver vår, vekselvis på Bønes og Fjellsdalen skole.

Disse kursene avsluttes før påske når utesesongen starter.

I vinterhalvåret har vi innetrening i Turnhallen på Slettebakken hver torsdag, med innebandy,

styrke og intervall trening, og O-teknisk trening. Om tirsdagene har vi løpe-/intervalltrening                 fra Langeskogen, og om lørdagene har vi trening i Stendskogen/Hordnesskogen.

I sommerhalvåret har vi klubbtrening bl.a. i Langeskogen om torsdagene,

i tillegg til de terminfestede  treningene og løpene i Bergensområdet og i Hordaland.

Vi ønsker å være en klubb bl.a. for hele familien, hvor også det sosiale er meget viktig.

Noen av våre ungdommer hevder seg  helt i Norgestoppen,  

på tilsvarende måte som våre voksne damer gjør !

Klubben har en god økonomi, en stabil ledelse og vi ønsker fortsatt nye medlemmer velkommen !

Kontaktinfo:

  • Dagfinn Hole, mob. 922 02 285
  • E-post:    dagfhole@online.no
  • Hjemmeside: www.bergensturnforening.no/orientering
Theme: Overlay by Kaira