Undersider:

Om oss

Bergens Turnforening er stiftet 5. mars 1882.
Foreningen er utgått fra et privat turnparti som under ledelse av Latinskolens gymnastikklærer, løytnant Oscar Lunde, drev øvelser vinteren 1881/82. Søndag 5. mars 1882 møttes de unge turnerne, 13 i tallet, på kontoret til skipsmegler Johan Martens på Tollbodalmenningen. Den umiddelbare foranledningen til møtet var at turnerne savnet skikkelige øvingslokaler. Derfor vedtok de å stifte en turnforening.

Formål

Under utvikling

Visjon

Under utvikling

Verdigrunnlag

Under utvikling
 
Theme: Overlay by Kaira