STYRET i O-gruppen:          

Leder:                                Matti Torgesen                                  

Medlem:                           David J. Tjøswold                     

Medlem:                           Dagfinn Hole                                   

Medlem:                           Alfon Johansen            

Medlem:                           Jon Dale

Medlem:                           Sigrunn Eliassen

BT Hovedstyre:

Varamedlem:                    Arne Rygg 

 

Regnskapsfører:               Kjellaug Hodnekvam

Hordaland O-krets:  

Kartrådet (leder):             Dagfinn Hole

Theme: Overlay by Kaira