Nyheter

Pensjonistgruppen

Turnforeningen har en aktiv pensjonistgjeng.
 
Pensjonistgruppen 2017-2018
Leder/sekretær : Bjørg Halsvik
Styremedlem/kasserer: Bertha Staff
Styremedlem : Synnøva R. Borgen
Styremedlem : Bjørg Klepsvik
Styremedlem : Karin Bergesen
Theme: Overlay by Kaira