Rytmisk gymnastikk for alle

RG for alle 1. og 2. klasse.    Parti nr: RG6-7   

Parti for barn født 2012 – 2013

Dag: Onsdag kl. 17.00 – 18.00 i sal B

Trener: Ikke avklart

Treningsavgift/kontingent: 1350,- pr. semester.

Kontaktperson: Siri Kornstad

Medlemsavgift: 420,- pr. år.

Status: Venteliste

RG for alle 3. og 4. klasse. Parti nr: RG8-9 

Parti for barn født 2010 – 2011

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dag: Onsdag kl. 18.00 – 19.00 i sal B.

Trener: Ikke avklart

Treningsavgift/kontingent: 1350,- pr. semester.

Kontaktperson: Siri Kornstad

Medlemsavgift: 420,- pr. år.

Status: Få ledige plasser

RG for alle 5. klasse og eldre. Parti nr: RG10-13 

Parti for barn født 2009 og tidligere

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22.

Dager: Torsdag kl. 17.00 – 18.00 i sal A.

Trener: Uavklart

Treningsavgift/kontingent: 1350,- pr. semester.

Kontaktperson: Siri Kornstad

Medlemsavgift: 420,- pr. år.

Status: Få ledige plasser

Påmelding

Theme: Overlay by Kaira