RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TURNHALLEN

For breddepartiene:
– Gymnastene må vente utenfor til trener henter.
– Foreldre kan kun komme inn i hallen etter avtale med trener.
– Garderobene er tilgjengelige. Trenerne henter en og en gruppe (helst max 10 personer pr. gruppe) utenfor hallen og sluser dem gjennom garderoben hvor de legger fra seg sko og klær, så går de videre inn i hallen. Ingen skifter i garderoben, og ingen oppholder seg i garderoben i mellomtiden. Garderoben låses så frem til første gruppe skal ut igjen, og trener følger da gruppen gjennom garderoben og ut av hallen.
– Timen er på 55 minutter, slik at de siste 5 minuttene benyttes for å få det ene partiet ut når det neste hentes inn.
– Alle benytter håndsprit både når kommer inn i hallen, og når forlater hallen.

For konkurransepartiene:
– Foreldre kan kun komme inn i hallen etter avtale med trener.
– I perioden med ekstra restriksjoner bes konkurransegymnaster om å møte 15 minutter før trening for å redusere opphoping av gymnaster utenfor hallen. Trener møter tilsvarende tidlig for å sluse gymnastene inn.
– Alle benytter håndsprit både når kommer inn i hallen, og når forlater hallen.

For andre partier (voksne, mm):
– Matter og annet utstyr skal leveres tilbake på plass etter endt trening.
– Alle benytter håndsprit både når kommer inn i hallen, og når forlater hallen.

For trenere:
– Trenerne bør være i hallen i god tid før treningen starter for å kunne hente inn gruppen til tiden.
– Trener på alle partier må ha navnelister på hvem som deltar på treningene med tanke på smittesporing.
– Navnelister leveres til hallvakt ferdig utfylt.

For hallvakter:
– Hjelp trenere med å gjennomføre så smidig som mulig.
– Sørg for å arkivere navnelister i perm på hallvaktkontor.
– Ta kontakt med styret ved behov for håndsprit.

Se vår samleside for nyttige lenker i disse Korona-tider:
https://bergensturnforening.no/2020/05/nyttige-lenker-i-disse-korona-tider/

NB! Breddepartier 2-5 år utgår høsten 2020 pga Korona.

BREDDEPARTIER. UKEPLAN
Uke 37-40+42-50
NB! PARTIER MERKET RØDT ER MIDLERTIDIG
UTSATT PGA MANGLENDE TRENERE. VI KOMMER
TILBAKE MED MER INFO SENERE.
       
 HØST 2020
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG  FREDAG
Hallvakt kl.16-22:
Kontaktperson:
RG
Vibeke 92603364
TM
Kristina 92225807
Ivo
Svetla 40284793
Ivo
Svetla 40284793
Ivo
Svetla 40284793
kl.16-17


-
kl.17-18
J6-7 (Sal B) RG6-7 (Sal B) G6-7 (Sal B)
RG10-13 (Sal A)

kl.18-19

J8-9 (Sal C) RG8-9 (Sal B) G8-9 (Sal B)
kl.19-20 J8-9 (Sal B)
B10-12 (Sal B)
B10-12 (Sal C) J8-9 (Sal B)
kl.20-21:30 U13 (Sal A)
U13 (Turnkassen)
NB! Uke 38 i Turnhallen!
-
ANDRE PARTIER. UKEPLAN        
HØST 2020
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG  FREDAG
kl.11-12 Damemosjon
Sal A, B, C
Damemosjon
Sal A, B, C
kl.15-21 RG
kl.16-21
Alle ledige saler
RG
kl.15-18
Alle ledige saler
RG
kl.15-21
Alle ledige saler
RG
kl.15-21
Alle ledige saler
RG
kl.15-20
Alle ledige saler

Bergen Kunstløp
kl.16:30-17:30
(Sal A)

kl.20-21 KV (Sal C)
Fotball
Herrer B (Sal C)
Idrett (Sal A)
Herrer A (Sal C) Herrer B (Sal A)
Idrett (Sal A)
BALLETTROM. UKEPLAN        
HØST 2020
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG  FREDAG
kl.16-20 RG
kl.16-20
RG
kl.17-18:55
RG
kl.16-18
RG
kl.16-19
kl.20-21:30 Dansekurs
-

Theme: Overlay by Kaira