Utleie av Turnhallen

Når du kommer til Turnhallen, kommer du ikke bare til en moderne idrettshall, men også til hovedarenaen til byens eldste idrettslag – Bergens Turnforening

Lokalene er lyse og trivelige og eies 100% av Bergens Turnforening. En viktig del av våre driftsinntekter henter vi fra utleie av ledig kapasitet i hallen. Denne kapasiteten finne primært i helgene og om sommeren, men også i noen grad på dagtid og kveldstid.
Hallen er en full håndballbane (40 x 20m), og hallen kan avdeles i 3 saler(1/3 hall)
Vi leier ut til de fleste seriøse aktiviteter – det er bare fantasien som setter grenser.

Helger


Hallen kan leies ut de fleste helgene i året. Primært er det idrett som drives i hallen. Av idrettsarrangementer vi har hatt utleie til kan nevnes EM i tae kwon doe, NM i rytmisk sportsgymnastikk, NM vektløfting m.m.
Flere bedrifter, idrettslag, borettslag etc. leier for å arrangere fotballturneringer og idrettsdager m.m.
I helgene har det også vært leiet ut til en rekke messer og utstillinger. Vi kan nevne antikvitetsmesser, frimerkeutstillinger, utstillinger av modelljernbaner mm. Dessuten leier vi ut til forskjellige andre arrangementer, møter/kongresser, generalforsamlinger etc.

Sommerarrangementer


Mulighetene om sommeren er de samme som ellers i året, men vi kan da leie ut i en lengre tidsperiode. Flere somre har vi leiet ut til stevner og møter for kristelige organisasjoner.

Trening om kvelden


Treningstiden blir hovedsaklig benyttet av foreningens egne medlemmer og grupper. Ledige timer leies ut til andre idrettslag , bedriftsidrettslag og Bergen kommune/idrettsrådet.
Vi har noen ledige timer våren 2016. Nærmere oversikt finner du på Bruksplan vår 2016.

Om dagen


Hallen leies også ut på dagtid til skoler, barnehager, pensjonistgrupper etc.

Eksamen


Turnhallen brukes i perioder mye som eksamenslokale. Vi kan ta imot 210 kandidater. Det vil da være 1 meter mellom pultrekkene.

Kontakt


Ønsker du nærmere informasjon eller pristilbud, ta kontakt med

Daglig leder
Randi Galtung Døsvig
tlf: 55 28 69 69
Mob: 92050030
e-post: post@bergensturn.com

Theme: Overlay by Kaira